PERS / INFO

Pers / Communicatie

Deze pagina is toegewezen om meer info te verschaffen aan kopers en potentiële kopers.


We moeten vaststellen dat ons project recentelijk meermaals in de media is gekomen met betrekking tot de overname van een restperceel van de gemeente Ingelmunster.


We betreuren dat ons project het doel werd van een politiek spel binnen de gemeente. Dit hoefde helemaal niet breed in de pers te komen, en kon op elk moment minnelijk met ons worden besproken.


Als ontwikkelaar hebben we tijdens de opmaak van de basisakte vastgesteld dat er een restperceel van 39 m² op ons terrein lag die kadastraal toegewezen was aan de gemeente Ingelmunster. Na onderzoek bleek dat de gemeente zelf geen oorsprong van dit perceel terug kon vinden. De notaris vroeg aan de gemeente een mogelijkheid om deze grond te verwerven, zodoende onze baisakte te kunnen verlijden, en dus ook de aankoopaktes van de kopers van enkele appartementen.


Helaas is er toen een strubbeling onstaan bij verschillende gemeenteraadslieden waardoor er meermaals artikels in de pers zijn verschenen.

Uiteindelijk heeft Olin bv de grond verworven en dit grondaandeel aan de gemeente betaald. De waarde van de grond werd door een onafhankelijke schatter bepaald.


Intussen kunnen we melden dat de grond volledig in handen van Olin bv is, en dat de volledige problematiek opgelost is.


De kopers kunnen dus met alle vertrouwen overgaan tot de aankoop van hun appartement. Elk appartement is gewaarborgd door de Wet Breyne, en de 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering decenale bij AXA. 


Intussen is ook gebleken dat deze grond al van in het begin eigendom was van Olin bv. Dat de grond zogenaamd op naam van de gemeente stond bleek niets anders dan een kadastrale misslag te zijn bij de administratie en het kadaster.

De bouw is begonnen, we maken er een juweeltje van!

 

 

Olivier Demeulemeester

Bestuurder Olin bv