6% BTW

Voor ondernemers:

aftrekbaarheid van de BTW (21%).

Indien u de woning zou gebruiken voor professionele doelstellingen kan u mogelijks de BTW recupereren:


Indien de vennootschap dit onroerend goed volledig gebruikt voor de uitoefening van haar activiteiten, dan moet enkel nog de nagegaan worden of haar activiteiten als dan niet onder de btw -wetgeving vallen met recht op aftrek. Is dit het geval, dan is de btw op de aankoop volledig aftrekbaar. In het tegengestelde geval is zij dus geen btw -plichtige en kan zij de btw niet recupereren. Bij gemengde btw- plicht is de btw aftrekbaar in de mate van de btw- activiteit.

Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer een vennootschap naast haar btw- activiteiten met recht op aftrek deels het pand ter beschikking stelt van haar zaakvoerder. Ofwel betaalt deze zaakvoerder hiervoor een huur met geregistreerde huurovereenkomst, ofwel laat hij/zij dit belasten als voordeel van alle aard.


Sinds kort is het tevens mogelijk om een appartement te verhuren mét btw. Dit is mogelijks een interessante piste voor vastgoedinvesteerders. In dit stelsel is de btw ook volledig aftrekbaar.


Mocht u bijkomend advies willen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de btw in uw specifiek geval? We bekijken ook dit graag samen met u, om een zo optimaal mogelijke aankoop te kunnen bewerkstelligen. 

Voor particulieren:

Voorwaarden die van toepassing zijn bij het voordeeltarief van 6% BTW op de aankoopkost

  • Toepassing & Ingang

    De wetgeving is van toepassing op alle nieuwbouwprojecten bij sloop en heropbouw.  Op 01/01/2021 gaat de nieuwe wet in voege.

  • Gebruik

    De woning moet hoofdzakelijk voor privégebruik dienen; een deel mag wel voor beroepsdoeleinden gebruikt worden. U bent wel verplicht om u te domiciliëren in het aangekochte pand.

  • Enige Woning

    Je mag geen andere woningen bezitten, met uitzondering van woningen waarvan je mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker werd door erfenis.


  • Duur van bewoning

U zal gedurende minimaal 5 jaar de woning betrekken. Doet u dat niet, dan zal de btw pro-rata terugbetaald dienen te worden


  • Oppervlakte

De woning heeft een maximale oppervlakte van 200 m². (Dit is van toepassing op ons volledig aanbod).


In alle andere gevallen dient u uit te gaan van het gangbare btw-tarief op nieuwbouw. (21%)